קליניקה - פורטל בריאות, טיפול טבעי ורפואה משלימה הגדול בישראל. טיפולים , מאמרים ומטפלים של רפואה טבעית
בריאות
5747
1
 


סקירת התפתחות רפואה משלימה בישראל לאורך השנים - חלק ב'

מערכת תוכן אתר קליניקה
30/09/2018

מסקנות הוועדה שהובילה למהפכה בתחום הרפואה המשלימה בארץ והמשך המאבק לקידום הגדרות התחום, האתיקה, ההשכלה והרישוי

המלצות ועדת אלון היו מהפכניות, וטענו לשינוי משמעותי בחוק בישראל, הן בנוגע לרישוי לעסוק ‏ברפואה, והן בנוגע לזכות הפרט להחליט איזה גורם יטפל בו, ויעמוד בקנה אחד עם ‏עקרון שלום הציבור וטובתו. הוועדה הגדירה את המצב החוקי של הרפואה המשלימה בארץ ‏דאז כ"רחוק מלהשביע רצון", וקבעה כי מצב שבו אין פיקוח על העוסקים ברפואה המשלימה ‏הוא מצב מסוכן.


המלצת הוועדה היתה לשנות את‎ ‎החוק‎ ‎כך‎ ‎שיגדיר‎ ‎את‎ ‎הפעולות‎ ‎המותרות‎ ‎לרופאים‎ ‎קונבנציונליים‎ ‎בלבד (למשל ניתוחים‎ ‎פולשניים ורישום תרופות מרשם), ובמקביל ‏יבטל את האיסור‎ ‎לעסוק‎ ‎ברפואה‎ ‎למי‎ ‎שאינו‎ ‎בעל‎ ‎רישיון‎ ‎לכך (כפי‎ ‎שנהוג‎ ‎בבריטניה‎ ‎ובשבדיה). 

 

על אף ‎שהמסקנות‎ ‎לא קבעו‎ ‎קריטריונים‎ ‎להכרה‎ ‎בשיטות ‎‎הטיפול ולרישויין, ועל אף שנדחו‎ ‎על‎ ‎ידי‎ ‎הדרגים‎ ‎המקצועיים‎ ‎במשרד‎ ‎הבריאות‎ ‎ונציגי‎ ‎המועצה המדעית‎ ‎של‎ ‎הר‎"‎י, הן‎ ‎אפשרו‎ ‎למטפלים‎ ‎לעסוק‎ ‎בשיטות‎ ‎הטיפול המשלימות‎ ‎על פי‎ ‎חוק.‏‎ ‎בעקבות המלצות הוועדה, ‏בשנות התשעים התפשטה תופעת איגודי מטפלים ורופאים, והוקמו מכללות ‏להכשרת מטפלים- אם בשנות‎ ‎השמונים‎ ‎פעלו‎ ‎חמש‎ ‎מכללות כאלה, הרי שכעשור לאחר מכן ‎כבר היו‎ ‎למעלה‎ ‎ממאה מוסדות. בנוסף, מספר‎ ‎בתי‎ ‎ספר‎ ‎לרפואה‎ ‎בישראל‎ ‎ביצעו‎ ‎רפורמות‎ ‎בתכניות‎ ‎ההכשרה‎ ‎של‎ ‎סטודנטים‎ ‎ורופאים, והכניסו‎ ‎תכנים‎ ‎העוסקים‎ ‎בשיטות‎ ‎הטיפול‎ ‎הלא‎ ‎קונבנציונליות. עוד בעקבות ועדת אלון, נפתחו מרפאות לרפואה לא קונבנציונלית בבתי ‏החולים ובקופות החולים.


לכניסת הרפואה המשלימה לבתי החולים תרמו גם בעיות תקציביות קשות, שמהן סבלו ‏בתי החולים. פתיחת‎ ‎המרפאות הלא קונבנציונליות‎ ‎אפשרה‎ ‎לבתי החולים להגדיל‎ ‎את הכנסותיהם,‏‎ ‎וליצור יתרון‎ ‎בתחרות‎ ‎אל מול‎ ‎קופות‎ ‎החולים. קופות החולים עצמן איבדו מכוחן עם ‏החלת‎ ‎חוק‎ ‎ביטוח‎ ‎בריאות ממלכתי בשנת 1995, לאחר שהוציא מהן את מעמדן כמבטחי בריאות, ‏ובכך ניתק את מקורות המימון הבלתי תלויים שלהן. במטרה להחזיר לעצמן מקורות מימון ‏עצמאיים ועל מנת להתחרות בבתי החולים, הקימו גם קופות החולים מרפאות לשירותי ‏רפואה שאינה קונבנציונלית. בשנת 1997 כבר היו עשר מרפאות לא קונבנציונליות בבתי ‏החולים, וב-2006 יותר משמונים מרפאות בקופות החולים.‏

 

שינוי נוסף לו גרמו מסקנות ועדת אלון היה היחס לתרופות הומיאופתיות: לפני קיום הוועדה, ‎פעל משרד הבריאות לעצירת משלוחי‎ ‎התרופות‎ ‎מחו‎"‎ל‎,‎‏ ואף ביצע פשיטות‎ ‎על‎ ‎מרפאות‎ ‎ובתי‎ ‎מרקחת‎ ‎הומיאופתים. בשנת 1995, בעקבות המלצות הוועדה, אישר משרד‎ ‎הבריאות‎ ייבוא תכשירים‎ ‎הומיאופתים, במידה‎ ‎שאושרו‎ ‎במדינות אנגליה, ארצות‎ ‎הברית, גרמניה,‏‎ ‎צרפת‎ ‎או קנדה,‏‎ ‎וכי נרשם מפורשות על התכשיר כי על פי משרד הבריאות, לא‎ ‎הוכחה‎ ‎יעילות‎ ‎רפואית.


שנות ה-2000: ניסוח קוד אתי וביצוע מחקרים קליניים

 
שנות האלפיים הביאו עמן עלייה נוספת במעמד הרפואה המשלימה בישראל. שר הבריאות ‏דאז, דני נווה הקים בשנת 2004 ועדה‎ ‎לקידום דרכי‎ ‎ההכרה‎ ‎ברפואה‎ ‎המשלימה, ‏במטרה להביא להסדרה חוקית של כלל הטיפולים הלא קונבנציונליים.‏‎ ‎לא ניתן עוד היה ‏להתייחס לתופעת הרפואה המשלימה כאל תופעה שולית, ואם‎ ‎בשנת 1990‏‎ ‎פעלו‎ ‎שלוש‎ ‎עמותות‎ ‎שאיגדו‎ ‎מטפלים, בשנת‏‎ ‎‏2006 היו 16 כאלה. באותה שנה גם פעלה‎ ‎‏"הלשכה‎ ‎למקצועות‎ ‎בריאות‎ ‎משלימים", עמותה‎ ‎המאגדת‎ ‎מספר‎ ‎עמותות‎ ‎ומכללות‎ ‎להוראת‎ ‎הרפואה‎ ‎הלא‎ ‎קונבנציונלית. 

 

באותה שנה גם פעלה‎ ‎‏"הלשכה‎ ‎למקצועות‎ ‎בריאות‎ ‎משלימים", עמותה‎ ‎המאגדת‎ ‎מספר‎ ‎עמותות‎ ‎ומכללות‎ ‎להוראת‎ ‎הרפואה‎ ‎הלא‎ ‎קונבנציונלית. ‏הלשכה‎ ‎הובילה‎ ‎את‎ ‎המשא‎ ‎ומתן‎ ‎להסדרה החוקית‎ ‎של‎ ‎שיטות‎ ‎הטיפול‎ ‎הלא‎ ‎קונבנציונליות, ‏והקימה מוסדות חדשים, ביניהם מועצת הסמכה ומועצה מדעית, שיצרו בסיסי נתונים ‏למטפלים בארץ, וכללו פרטים אודות הכשרתם והסמכתם. בנוסף, הלשכה הובילה לניסוח ‏קוד אתי למטפלים, ואף קראה לביצוע מחקרים קליניים.


עד‎ ‎שנות‎ ‎התשעים, כמעט‎ ‎שלא‎ ‎נערכו‎ ‎מחקרים‎ ‎קליניים‎ ‎להוכחת‎ ‎יעילות הטיפול‎ ‎הלא‎ ‎קונבנציונלי‎.‎‏ בין‎ ‎השנים 1994-2004 ‏כבר נערכו‎ ‎בישראל 91‏‎ ‎מחקרים, מתוכם 26 עסקו במחקר קליני. תהליך‎ ‎ההתאגדות‎ ‎של‎ ‎המטפלים‎ ‎בעמותות, ואימוץ‎ ‎תכני‎ ‎לימוד‎ ‎מהרפואה‎ ‎הקונבנציונלית, הם שאפשרו בחינת‎ ‎שיטות‎ ‎הטיפול‎ ‎באמצעות‎ ‎מחקרים.‏

גם מוסדות הלימוד התרבו; ב-2001 כבר פעלו בישראל למעלה מ-100 מכללות להכשרת ‏מטפלים לא קונבנציונליים. במשרד החינוך נשמעה לא אחת דרישה להפוך את המקצוע ‏לכזה המצריך תואר אקדמי, אך לדרישה התנגדו מטפלים רבים. לטענתם, אמנם ‏יש להעלות את רמת הכשרת המטפלים, אך לימודי מקצועות הרפואה המשלימה ‏מבוססים בעיקר על התנסויות בשטח ועל מטפלים מנוסים, ואקדמיזציה של התחום ‏שמבוססת על מבחנים וציונים רק תוביל לפיחות הידע. גם מנהלי המכללות התנגדו במרץ, ‏כיוון שהסכמה פירושה סגירת המכללות.‏


מעבר לריבוי המכללות להכשרת מטפלים לא קונבנציונליים, החלה בשנות האלפיים מגמה, ‏שמעידה אולי יותר מכל על היותה של הרפואה המשלימה שחקן מרכזי במגרש - שילוב תכני ‏לימוד מהרפואה הלא קונבנציונלית,‏‎ ‎בתכנית הלימודים של סטודנטים לרפואה במוסדות ‏אקדמיים. לכך תרמו מספר רופאים מסורתיים, שעסקו גם בשיטות הטיפול הלא ‏קונבנציונליות.  
 

סקירת ההתפתחות של הרפואה המשלימה לאורך השנים- חלק א' >>

 

(צילום: Shutterstock)

הוספת תגובה הדפס חזרה
מהתחלה לסוף מהסוף להתחלה
למאמר זה התפרסמו 1 תגובות:
 • 1.
  אתם גורמים לזה להישמע טוב..
  שמש
  21/10/2013
  hrtfhgfhgf אני סטודנטית שנה רביעית לנטורופתיה, הדברים השתנו מאז שאנשים התנגדו להם להכרה אקדמאית.. יש לפעול בהרבה יותר כיום להכרה אקדמאית גם מבחינת משרד החינוך וגם מבחינת משרד הבריאות! אנחנו לומדים 4 שנים ובכל רג...
  צמצם קרא עוד
מהתחלה לסוף מהסוף להתחלה
מהתחלה לסוף מהסוף להתחלה
למאמר זה התפרסמו 1 תגובות:
 • 1.
  אתם גורמים לזה להישמע טוב..
  21/10/2013
  אני סטודנטית שנה רביעית לנטורופתיה, הדברים השתנו מאז שאנשים התנגדו להם להכרה אקדמאית.. יש לפעול בהרבה יותר כיום להכרה אקדמאית גם מבחינת משרד החינוך וגם מבחינת משרד הבריאות! אנחנו לומדים 4 שנים ובכל רג...
  צמצם קרא עוד
מהתחלה לסוף מהסוף להתחלה
מערכת תוכן אתר קליניקה

מאמרים נוספים מאת המחבר:

התכנים המופיעים בפורטל קליניקה נועדו לספק אינפורמציה ראשונית בלבד ובשום אופן אינם מהווים ייעוץ רפואי, חוות דעת או תחליף להתייעצות עם רופא מוסמך. בכפוף לתנאי השימוש.

הפורטל אינו אחראי על הפרסום, המחיר, הטיפול ותוצאותיו שהינם באחריות המטפל בלבד.

  


קליניקה לקהל הרחב   שיטות טיפול  

מחלות וסימפטומים

 

כללי

סיור בקליניקה  

נטורופתיה

  שלשול

גזים

 

רפואה משלימה

מאגר מטפלים מוסמכים

  רפואה סינית  

תולעי מעיים

גיהוקים

 

ההבדלים בין רפואה משלימה לאלטרנטיבית

מאמרים ומחקרים

  שיאצו  

תסמונת המעי הרגיז

דיזנטריה  

  דיקור סיני

אירועים בענף

  הומאופתיה  

בריחת צואה

טחורים

 

איך בוחרים מטפל

מילון מונחים

  רפלקסולוגיה  

הקאה

כאבי בטן

   
    כירופרקטיקה  

הרעלת מזון

סכרת

   

קליניקה למטפלים

  ביופידבק  

פיסורה אנאלית

סלמונלה  

 

עזרה

חדר טיפולים להשכרה

  שיטת אלבאום  

צרבת

סרטן

 

סיור בקליניקה

דרושים

  עיסוי  

תיאבון מוגבר

עצירות   שאלות ותשובות

מתנדבים בקהילה

  הידרותרפיה    

קרוהן

צהבת

 

פרסם בקליניקה

הטבה לחברי איגוד   שיטת אלכסנדר     צליאק  

צור קשר

פתח כרטיס מטפל   שיטת פאולה          
    שיטת פלדנקרייז          

 

 

     

 

                                                                                                                        © כל הזכויות שמורות לפורטל "קליניקה"